Tìm thấy sắc phong quý hiếm của vua Tự Đức về chủ quyền

0 Thanh Niên Online

UBND tỉnh Bình Thuận đang chờ thẩm định của Bộ VH-TT-DL để công bố chính thức những sắc chỉ, sắc phong mà vua Tự Đức đã ban cho cai đội thủy binh xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong từ cách đây 165 năm.

Tìm thấy sắc phong quý hiếm của vua Tự Đức về chủ quyền
Tìm thấy sắc phong quý hiếm của vua Tự Đức về chủ quyền

Theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Lý - Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận, đây là những sắc chỉ, sắc phong được vua Tự Đức ban cho các cai đội thủy binh ra khơi bảo vệ biển đảo. Có tất cả 2 sắc phong, 5 sắc chỉ được gia đình cụ Lê Nhự (87 tuổi, cư trú tại thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận) lưu giữ hơn một trăm năm qua. Cụ Lê Nhự là hậu duệ đời thứ năm của Cai đội trưởng Lê Non và Lê Văn Châm (hai anh em ruột), hai nhân vật có tên trong sắc phong mà vua Tự Đức trực tiếp ban lệnh canh giữ vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, trong đó có đảo Trường Sa (thế kỷ 19). Theo cụ Lê Nhự, đây không chỉ là tài liệu quý giá mà gia đình dòng họ lưu giữ hơn một trăm năm qua, mà nó còn minh chứng cho chủ quyền của Tổ quốc; là báu vật vô giá mà bậc tiền nhân dòng họ Lê để lại.

Với bản dịch mà Bảo tàng Bình Thuận cung cấp, tất cả các sắc chỉ đều giao nhiệm vụ cho hai cai đội thủy binh Lê Non và Lê Văn Châm tuần tra trên biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận (tức gồm cả Trường Sa). Có sắc chỉ được ban từ năm Tự Đức thứ nhất. Nhưng có sắc chỉ được ban năm Tự Đức thứ 23. Còn hai sắc phong thì nội dung như sau: “Thí sai Suất đội Lê Non thuộc đội 5 đội thủy vệ Bình Thuận đã kinh qua chức Thí sai do viên Cai tỉnh đề cử. Nay Bộ binh đồng ý chuẩn y bổ thụ giữ chức Chánh đội trưởng Suất đội Suất nội đội binh thủy đồng thời cai quản việc điều động người thi hành công vụ. Nhược bằng không làm tròn nhiệm vụ thì theo luật binh mà xử phạt. Kính đấy!”. Ngày 29 tháng 5 năm Tự Đức thứ 17 (1863).

Và: “Hiệp quản Lê Non thuộc Tinh binh Suất đội thủy vệ Bình Thuận đã được ân chuẩn thăng một trật, nay Cai tỉnh y theo đó chuẩn thăng làm Cai đội tinh binh đồng thời cai quản đội biện binh. Phàm mọi việc cứ y theo lệ mà thừa hành. Nhược bằng không làm tròn nhiệm vụ thì theo luật binh mà xử phạt. Kính đấy!”. Ngày 8 tháng 5 năm Tự Đức thứ 23 (năm 1869).

Quế Hà

>> Tìm sắc phong trả lại đình thần
>> Phát hiện 4 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn
>> Người dân hiến tặng một đạo sắc phong cổ
>> Phát hiện nhiều sắc phong cổ ở Quảng Ngãi

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU