tiki

Tiki tiếp sức Sài Gòn, cung ứng nguồn thực phẩm giá bình ổn

Tiki tiếp sức Sài Gòn, cung ứng nguồn thực phẩm giá bình ổn

0
Từ nay đến hết 1.8.2021, Tiki kết hợp với Sở Công Thương TP. HCM triển khai chương trình “Tiếp sức Sài Gòn, Tiki trao tươi ngon” nhằm cung ứng thực phẩm, hàng hóa thiết yếu giá bình ổn, cùng Sài Gòn vượt qua giai đoạn thử thách.