Tiêu cực trong giáo dục là mầm mống nảy sinh tiêu cực ở các lĩnh vực khác

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ: đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay trong nội bộ lĩnh vực quản lý của ngành; chỉ đạo giáo dục phòng, chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sáng 21.11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ GD-ĐT.

Theo ông Võ Văn Thưởng: “Tiêu cực ở một số ngành khác có thể chỉ gây ra hậu quả trước mắt, có thể lâu dài, nhưng tiêu cực trong ngành giáo dục thì không chỉ gây hậu quả lớn trong giai đoạn trước mắt mà còn là mầm mống nảy sinh những tiêu cực ở các lĩnh vực khác trong tương lai”.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Bộ GD-ĐT đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ: thứ nhất đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay trong nội bộ lĩnh vực quản lý của ngành; thứ hai là chỉ đạo giáo dục phòng, chống tham nhũng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng; tổ chức quán triệt các nội dung về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp, sinh hoạt của bộ, ngành. Bộ cần nghiên cứu việc đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trường…

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Bộ GD-ĐT cần nghiên cứu hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót của chính sách, cụ thể trong các lĩnh vực tuyển sinh, phong học hàm, quản lý tài sản, công tác cán bộ...; tăng cường công tác công khai minh bạch trong các khâu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU