Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc cho biết, đây là lần đầu tiên T.Ư Đảng có nghị quyết xác định rõ các đặc trưng nội hàm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 5.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - ảnh 1

Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, tổ chức trong 2 ngày 5 - 6.12.

gia hân

Truyền đạt chuyên đề đầu tiên về Nghị quyết 27 với nội dung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc cho biết, Nghị quyết 27 là lần đầu tiên T.Ư xác định rõ nội hàm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 8 đặc trưng cơ bản.

“Đây là điểm mới, nổi bật của Nghị quyết 27”, ông Trạc nhấn mạnh.

Cụ thể, ông Trạc cho hay, đặc trưng đầu tiên là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đây là đặc trưng tất yếu, cơ bản đồng thời cũng là nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần khẳng định đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là nền tảng vững chắc, không cho phép ai ngả nghiêng dao động”, ông Trạc nêu.

Đặc trưng thứ 2 là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Đặc trưng này khẳng định nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ tri thức.

Theo ông Trạc, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước phục vụ nhân dân, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết. Nhà nước tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực, trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và quản lý xã hội.

Mặt khác, trong tổ chức mọi hoạt động của mình, Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng và phục vụ nhân dân, thực hiện có hiệu quả và đúng đắn sự uy quyền của nhân dân, bảo đảm mọi quyết sách của Nhà nước phải vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc, phản ánh ý chí, nguyện vọng và được sự đồng ý, đồng thuận của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - ảnh 2

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư quán triệt Nghị quyết 27 tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

gia hân

Đặc trưng thứ 3 là quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo hiến pháp và pháp luật.

Ông Trạc phân tích, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta lấy con người làm trung tâm hướng tới phát triển con người toàn diện, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện để phát triển toàn diện. Đây là nhiệm vụ của nhà nước, của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Đặc trưng thứ 4, nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật.

Theo ông Trạc, đây là đặc trưng xuyên suốt, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp trong tổ chức và hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chỉ được làm những gì hiến pháp và pháp luật quy định. Mọi hành vi vi phạm hiến pháp và pháp luật phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh”, ông Trạc nhấn mạnh.

Đặc trưng thứ 5, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ông Trạc giải thích đây là đặc trưng thể hiện giá trị đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước.

Theo đó, các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đều có những nguồn gốc thống nhất từ nhân dân. Quyền lực nhà nước được giới hạn bởi hiến pháp và pháp luật.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - ảnh 3

Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán được xác định là một trong những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng tới xây dựng và hoàn thiện.

gia hân

Đặc trưng thứ 6, theo ông Trạc là hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán.

Ông Trạc nhấn mạnh đây là đặc trưng mang tính phổ biến của mọi nhà nước pháp quyền; là điều kiện cần và đủ để đảm bảo xã hội có trật tự, kỷ cương, xác lập được vị trí tối thượng của pháp luật trong điều hành các quan hệ xã hội.

Đặc trưng thứ 7 là độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

“Đây là một trong những đặc trưng cốt lõi, được thừa nhận rộng rãi và là giá trị không thể thiếu của nhà nước pháp quyền để thực hiện pháp luật công bằng, nghiêm minh”, ông Trạc nói, nhấn mạnh yêu cầu của T.Ư Đảng là nghiêm cấm mọi sự can thiệp vào hoạt động xét xử, tính độc lập của tòa án.

Đặc trưng thứ 8 là tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới được Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII đầu tháng 10 vừa qua thông qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt T.Ư ký ban hành hồi tháng 11.

Xem toàn văn Nghị quyết 27 tại đây.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU