Tiếp tục thanh toán BHYT đối với các dịch vụ trên 'máy mượn', 'máy đặt'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chỉ sau 1 ngày sau khi nhận được đề nghị của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các địa phương tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ trên "máy mượn", "máy đặt".

Chiều nay 24.5, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do các công ty cho mượn hoặc đặt máy.

Tiếp tục thanh toán BHYT đối với các dịch vụ trên 'máy mượn', 'máy đặt' - ảnh 1

Xét nghiệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy

BVCC

Theo ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), ngày 23.5, cơ quan này đã nhận được Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy (máy mượn, máy đặt" để thay thế Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 9.5 về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTC của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật trên theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật Đấu thầu.Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

“BHXH Việt Nam chuyển công văn của Bộ Y tế để BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật từ ngày 9.5 theo đúng quy định của luật BHYT và Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT”, ông Phúc thông tin.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc cung ứng, thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU