Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra thị trường trái phiếu doanh nghiệp

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 20.7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Công văn số 7048/BTC-VP yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Theo đó, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính có Chỉ thị số 01/CT-BTC chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường TPDN riêng lẻ, việc phát hành TPDN có giảm mạnh trong tháng 4 nhưng đã tăng trở lại trong tháng 5 và tháng 6.

Tổng khối lượng phát hành lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 257.857 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021. Qua theo dõi, giám sát cho thấy xuất hiện một số hành vi bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chủ động tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành, huy động TPDN riêng lẻ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt động trên thị trường TPDN.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU