tiếng việt

Lắt léo chữ nghĩa: Một tháng tiền 'cò'

Lắt léo chữ nghĩa: Một tháng tiền 'cò'

0
Bây giờ, ở TP.HCM có một luật bất thành văn là nếu như người có nhà cho thuê nhờ một công ty (hay một cá nhân) môi giới cho thuê nhà thì phải chi cho họ hoa hồng là một tháng tiền thuê nhà sau khi cho thuê được nhà.
Lắt léo chữ nghĩa: Sơ bộ nhận xét về bảng Austroasiatic etyma in Vietnamese của Mark Alves

Lắt léo chữ nghĩa: Sơ bộ nhận xét về bảng Austroasiatic etyma in Vietnamese của Mark Alves

3
Tại Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học lần IV ngày 20.12.2020 vừa qua ở Hà Nội, Giáo sư Mark Alves của Đại học Montgomery (Mỹ) có trình bày (từ xa) Báo cáo tóm tắt về từ vựng Nam Á nguyên sơ và Vietic nguyên sơ trong tiếng Việt (A Brief Report on Proto-Austroasiatic and Proto-Vietic Vocabulary in Vietnamese).
Lắt léo chữ nghĩa: Chữ khoắt và hai chữ khuy

Lắt léo chữ nghĩa: Chữ khoắt và hai chữ khuy

1
Hai tiếng khuya khoắt được Từ điển tiếng Việt 2020 của Trung tâm Từ điển học do Hoàng Phê chủ biên giảng là “khuya [nói khái quát]”, có lẽ vì quan niệm rằng khoắt chỉ là một âm tiết láy.
Lắt léo chữ nghĩa: Từ nguyên của tên một số con vật

Lắt léo chữ nghĩa: Từ nguyên của tên một số con vật

0
Trước nhất là tên của con chó. Tiếng Hán có hai từ chỉ “chó” quen thuộc với nhiều người Việt là cẩu (đặc biệt là câu tục ngữ “treo đầu dê, bán thịt chó” là “dịch phẩm” từ câu “quải dương đầu, mại cẩu nhục” [掛羊頭賣狗肉] ) và khuyển (như trong nghĩa khuyển, quân khuyển, cảnh khuyển).
Lắt léo chữ nghĩa: Chiên, cừu và trừu

Lắt léo chữ nghĩa: Chiên, cừu và trừu

0
Về các từ “chiên”, “cừu” và “trừu”, chúng tôi có những phân tích dưới đây cho thấy nghĩa gốc và diễn tiến ngữ nghĩa thú vị trong tiếng Việt.