Tiếng sóng - Thơ của Trương Anh Tú

0 Thanh Niên

Nắng đẹp vì trời xanh

Hay trời xanh vì nắng

Chỉ có mình anh biết

Má em hồng vì đâu.

 /// MINH HỌA: TUẤN ANH
MINH HỌA: TUẤN ANH

Biển đẹp vì trời xanh

Hay biển xanh vì nắng

Chỉ có mình em biết

Vì đâu sóng bạc đầu.

Gửi cho em nắng biếc

Gửi cho em mưa bay

Gửi về đâu nỗi nhớ

Nghiêng trong mắt em đầy.

Gửi cho em tiếng sóng 

Ngàn đảo xa đêm nay

Gửi bóng hình đất nước 

Biển thao thức đêm ngày.

Nắng đẹp vì trời xanh

Cho trời xanh vì nắng

Ngàn năm rồi sóng biếc

Biếc xanh là vì nhau.

Ngàn năm rồi sóng biếc

Biếc xanh là vì nhau.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU