tiến sĩ

Thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiến sĩ của các trường /// Ảnh: Chụp màn hình

Tiến sĩ... nợ đầu vào

7
Năm 2019, hàng loạt trường ĐH thông báo tuyển sinh chương trình tiến sĩ dự bị. Đáng nói, ở một số trường dù người học chưa đạt chuẩn đầu vào nhưng vẫn được theo học một phần chương trình đào tạo tiến sĩ chính thức.