tiền phi pháp

 /// Minh họa: DAD

Chặn rửa tiền qua bất động sản

3
Quy định các giao dịch bất động sản trên 300 triệu đồng  được xem là đáng ngờ và cần được báo cáo đã có từ lâu, song việc triển khai, giám sát còn rất nhiều vấn đề bất cập khiến tiền phi pháp vẫn lọt vào kênh này.

Tin đọc nhiều