tiền kỹ thuật số

Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu tiền kỹ thuật số từ năm 2014 sau thành công của các nền tảng thương mại điện tử trong lĩnh vực thanh toán điện tử /// Bloomberg

Trung Quốc trong tham vọng nhân dân tệ 'ảo'

0
Trung Quốc đang triển khai nhiều dự án thí điểm nhằm phát hành tiền 'ảo' - nhân dân tệ kỹ thuật số (DCEP) cho sử dụng trong nước và quốc tế hóa đồng tiền này.