Tiền hỗ trợ sinh hoạt sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của sinh viên sư phạm

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT quy định, sau khi thống nhất danh sách sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt, cơ sở đào tạo giáo viên phải công khai trên trang thông tin điện tử danh sách này.

Sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội /// Ảnh Đội camera 360 trẻ
Sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội
Ảnh Đội camera 360 trẻ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là sinh viên sư phạm) tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên.

Theo đó, hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ GD-ĐT thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển sư phạm để các em đăng ký.

Các em có thể thuộc diện được giao nhiệm vụ đào tạo, đặt hàng, hoặc đấu thầu, hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhưng đều phải trong chỉ tiêu được Bộ GD-ĐT giao.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên.

Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét chọn đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối tuộng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ GD-ĐT thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng.

Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên.

Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng.

Sinh viên sư phạm nộp hồ sơ theo một trong 3 cách: trực tiếp cho cơ sở đào tạo giáo viên; qua đường bưu điện; nộp trực tuyến trên cổng thông tin của cơ sở đào tạo giáo viên (nếu có).

Hồ sơ chỉ là đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (theo mẫu). Các sinh viên chỉ nộp 1 bộ hồ sơ cho lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Mẫu đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt của sinh viên sư phạm: 

Tiền hỗ trợ sinh hoạt sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của sinh viên sư phạm - ảnh 1
Như Báo Thanh Niên đưa tin, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Theo đó, sinh viên theo học khối ngành đào tạo giáo viên sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu của cơ sở đào tạo.
Đồng thời, các sinh viên sư phạm còn được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.
Thời gian hỗ trợ được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định nhưng không quá 10 tháng/năm học.
Trong trường hợp giảng dạy theo tín chỉ, mức hỗ trợ được quy đổi phù hợp và tổng kinh phí hỗ trợ theo tín chỉ cả khóa không vượt quá theo năm học.
Nơi đào tạo có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng.
Nghĩa vụ của sinh viên sư phạm là sau khi ra trường (trong thời gian tối đa là 2 năm), các em phải công tác trong ngành giáo dục, thời gian công tác tối thiểu gấp đôi thời gian được đào tạo. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU