Tiền ảo

TikTok chính thức cấm quảng cáo tiền ảo /// Ảnh chụp màn hình Bitcoin News

TikTok cấm quảng cáo tiền ảo

0
Cuối tuần qua, TikTok thông báo sẽ không cho một số loại quảng cáo xuất hiện trên nền tảng, bao gồm quảng cáo tiền ảo.