tiêm vắc xin cho công nhân

Bình Dương huy động y tế tư nhân điều trị F0, tiêm vắc xin Covid-19

Bình Dương huy động y tế tư nhân điều trị F0, tiêm vắc xin Covid-19

1
Ngày 10.8.2021, Tỉnh ủy Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch khi số ca Covid-19 vượt quá 30.000 ca. Tỉnh ủy giao cho Sở Y tế Bình Dương kiểm tra, cấp phép điều trị F0 cho các cơ sở y tế tư nhân. Đồng thời, Bình Dương cũng đang huy động y tế tư nhân tiêm vắc xin Covid-19 cho công nhân.