Thy Nguyễn

Bìa tập trường ca 'Gửi...' của Thy Nguyên (NXB Hội Nhà văn, 2021) /// Ảnh: Đ.T.H

'Nhà văn anh là ai?" trong trường ca 'Gửi...' của Thy Nguyên

0
Gửi… là một thông điệp trong hành trình sáng tạo của Thy Nguyên, trường ca được chị chưng cất những giá trị nhận thức về con người, đặc biệt là nhà văn, với câu hỏi “Nhà văn anh là ai?/ Anh đến từ đâu?/ Anh đang đi về đâu?”.
Tác phẩm ‘Giao diện’ - in lụa, mực dầu trên giấy /// Ảnh do nghệ sĩ cung cấp

‘Những tương lai khác’ của Thy Nguyễn

0
Với triển lãm Những tương lai khác, Thy Nguyễn chia sẻ mối quan tâm sâu sắc dành cho đồ họa in ấn (printmaking) - một ngôn ngữ/chất liệu đòi hỏi công sức, sự hiểu biết tinh tế về các chất liệu khác biệt.