Thủy điện Thượng Kon Tum

Làng... chơi ngông

Làng... chơi ngông

0
Ngôi làng của người Xê Đăng chỉ có 40 nóc, nhưng có gần chục chiếc ô tô và tất cả được sắm từ tiền đền bù đất sản xuất để xây thủy điện Thượng Kon Tum.