thủy điện sông hinh

Đào sâu lòng hồ để tìm đá đen
 /// Ảnh: Đức Huy

Kiểm tra tình trạng khai thác đá đen ở Phú Yên

0
Sở TN-MT Phú Yên phối hợp với các ngành chức năng của H.Sông Hinh tiến hành kiểm tra tình trạng khai thác đá đen ở vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh, H.Sông Hinh.