thượng viện

Tố cáo bầu cử gian lận, Tổng thống Trump vẫn kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ

Tố cáo bầu cử gian lận, Tổng thống Trump vẫn kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ

1
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Georgia vận động tranh cử cho hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện. Điều này khiến một số thành viên của đảng lo sợ có thể gây tổn hại đến cơ hội của họ nếu ông cứ tập trung vào nỗ lực đảo ngược thất bại bầu cử của chính mình.