Thương nhân vùng khó khăn được vay mua nguyên liệu sản xuất

0

NHCSXH đang triển khai cho vay chương trình thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn với mục tiêu phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình góp phần thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

Theo đó, thương nhân muốn được vay vốn phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng các mục đích: đầu tư xây dựng trụ sở, cửa hàng, kho tàng, trang thiết bị và các tài sản khác; mua sắm hàng hóa (máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các nông sản khác được lưu thông trên thị trường); góp vốn với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh tại địa bàn khó khăn.

Thời hạn cho vay tối đa với mục đích kể trên là 5 năm; gia hạn nợ đối với các khoản vay ngắn hạn tối đa không quá 12 tháng. Các khoản cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-024-36417182

Fax: 84-024-36417194

Website: vbsp.org.vn

Email: icd@vbsp.vn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU