thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân giúp bạn thành công hơn?

Thương hiệu cá nhân giúp bạn thành công hơn?

0

Trong một thế giới cạnh tranh, thương hiệu cá nhân càng trở nên quan trọng. Biết vun đắp thương hiệu cá nhân có thể mang đến cho bạn những cơ hội mới mà chính bạn cũng không nghĩ đến.

Các chia sẻ, bình luận trên Facebook góp phần tạo nên thương hiệu cá nhân /// Ảnh: Trung Dung

Tạo thương hiệu cá nhân từ Facebook

1
Thương hiệu cá nhân quyết định sự thành công hoặc thất bại của một người, đặc biệt là trong sự nghiệp. Vì vậy, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên cần tự tạo dựng thương hiệu cho mình.

Tin đọc nhiều