thuốc nổ tnt

Đề nghị truy tố kẻ doạ nổ tung tòa nhà

Đề nghị truy tố kẻ doạ nổ tung tòa nhà

0
(TNO) Long lôi chiếc cặp ra, nói trong đó có chứa 1 kg thuốc nổ TNT và sẵn sàng cho nổ tung toà nhà. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, Chủ tịch HĐQT Techcombank phải đưa 1 tỉ đồng...
Đề nghị truy tố kẻ dọa nổ tung tòa nhà

Đề nghị truy tố kẻ dọa nổ tung tòa nhà

0
(TNO) Long lôi chiếc cặp ra, nói trong đó có chứa 1kg thuốc nổ TNT và sẵn sàng cho nổ tung tòa nhà. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, Chủ tịch HĐQT một ngân hàng thương mại cổ phần, phải đưa 1 tỉ đồng...

Tin đọc nhiều