thuốc kê đơn

Sẽ cấm bán kháng sinh khi không có đơn của bác sĩ

Sẽ cấm bán kháng sinh khi không có đơn của bác sĩ

3
Chiều 20.11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các thứ trưởng và lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Y tế đã tham gia ký cam kết tăng cường truyền thông và thực hiện kế hoạch hành động phòng chống kháng thuốc.