thuế suất

Đàm phán Mỹ - Trung vẫn bế tắc /// Reuters

Thuế đáp trả Mỹ của Trung Quốc chính thức có hiệu lực

1

Quyết định nâng thuế suất tối đa 25% đối với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1.6, trong bối cảnh xung đột thương mại song phương vẫn chưa đến hồi kết.