thue nha thu 2

Nhiều chuyên gia cho rằng việc đánh thuế nhà thứ 2 sẽ tác động tiêu cực lên thị trường, tâm lý khách hàng  /// Ảnh: Đình Sơn

Chưa nên đánh thuế nhà thứ 2

7
Bộ Tài chính đã đề xuất nghiên cứu, xây dựng luật thuế tài sản để hạn chế đầu cơ và sử dụng bất động sản lãng phí, trong đó có quy định thu thuế đối với căn nhà thứ 2.
Việc đánh thuế từ nhà thứ hai chưa được áp dụng  /// Ảnh: Đình Sơn

Chưa đánh thuế tài sản

6
Việc xây dựng chính sách thuế tài sản là cần thiết, nhưng nhiều ý kiến cho rằng hiện nay chưa nên áp dụng, do người dân đã chịu 3 - 4 tầng nấc thuế để được quyền sở hữu nhà đất.

Tin đọc nhiều