thuế khoán

Bán hủ tiếu, bán phở 8 tô mỗi ngày phải nộp thuế thu nhập cá nhân  /// Ảnh: Ngọc Dương

Bán 8 tô phở mỗi ngày phải nộp thuế

17
Việc đưa hộ kinh doanh vào Dự thảo luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi là nhằm quản lý nhưng thực tế, các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế khoán hiện hành đối với nhóm này cũng hết sức bất cập.
Nhức nhối nạn 'ăn vặt' thuế khoán

Nhức nhối nạn 'ăn vặt' thuế khoán

0
Nghỉ nửa tháng vẫn phải đóng tiền thuế cả tháng; cán bộ thuế “bắt tay” với hộ kinh doanh “ăn vặt”... là thực trạng nhức nhối trong thu thuế khoán với hơn 3 triệu hộ kinh doanh cá thể trên cả nước hiện nay.