thực thi pháp luật trên biển

Thúc đẩy hợp tác VN - Mỹ về an ninh biển

Thúc đẩy hợp tác VN - Mỹ về an ninh biển

0
Hợp tác quân sự VN và Mỹ trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh trên các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn; cứu trợ thảm họa thiên tai; huấn luyện đào tạo; tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác thực thi pháp luật trên biển.

Tin đọc nhiều