thực phẩm nhập khẩu

Tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản

Tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản

0
Ngày 9.12, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) cho biết Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của tổ chức này về việc miễn kiểm tra nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.