thực phẩm đóng gói

Hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nặng gánh thủ tục kiểm tra chuyên ngành /// Ảnh: Ngọc Thắng

Một thanh chocolate 'gánh' 13 loại giấy phép

4
Dẫn câu chuyện để sản xuất một thanh chocolate, doanh nghiệp phải xin đến 13 loại giấy phép, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ví von việc doanh nghiệp xin giấy phép chẳng khác nào như đi vào rừng.

Tin đọc nhiều