Thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký biên bản đàm phán và nhất trí sớm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Trung Quốc.

Thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ

Bộ Ngoại giao cho biết đàm phán vòng 9 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ và vòng 6 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra trong 2 ngày (15 - 16.3) tại Đà Nẵng.

 Hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc liên quan và khẳng định nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển"; tuần tự, tiệm tiến thúc đẩy đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ, hợp tác cùng phát triển trên biển theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký biên bản đàm phán và nhất trí sớm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Trung Quốc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU