Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo ổn định thị trường chứng khoán

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Văn phòng Chính phủ hôm qua (20.4) cho biết Thủ tướng tiếp tục có chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, NHNN theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ TT-TT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các công điện hồi tháng 12.2021, tháng 4.2022 của Thủ tướng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản ngày 14.4.2022.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật; trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với các bộ GTVT, Tài chính, Tư pháp, NHNN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan báo chí đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU