Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 10 tới

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15.10 tại Hà Nội.

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, thực hiện luật Thanh niên năm 2020, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với T.Ư Đoàn và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2022.

Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 10 tới - ảnh 1

Thanh niên Hà Nội tham gia hoạt động tình nguyện hè

thùy linh

Dự kiến hội nghị diễn ra vào ngày 15.10 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Các đoàn viên, thanh niên có thể gửi câu hỏi đối thoại với Thủ tướng qua địa chỉ thư điện tử: thutuongdoithoaithanhnien@gmail.com từ nay đến hết ngày 22.8.

Luật Thanh niên năm 2020 đã dành một điều quy định về đối thoại với thanh niên. Trong đó nêu: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên.

Người có trách nhiệm đối thoại với thanh niên chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên thông qua đối thoại.

Trong 10 ngày kể từ ngày đối thoại, nội dung kết luận đối thoại phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị và gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; trường hợp nội dung đối thoại phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực thì thời hạn này là 15 ngày.

Tôn trọng, lắng nghe nguyện vọng của thanh niên

Cũng theo quy định trong luật Thanh niên, việc đối thoại với thanh niên phải đảm bảo 3 nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện đối thoại với thanh niên.

Thứ hai, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

Thứ ba, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Về nội dung đối thoại được quy định gồm: việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU