Thủ tướng đồng ý tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Bắc Vân Phong (Khánh Hòa).

Một góc vịnh Vân Phong /// Ảnh: Nguyễn Chung
Một góc vịnh Vân Phong
Ảnh: Nguyễn Chung

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tạm dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (đặc khu Bắc Vân Phong) và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong.

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, KH-ĐT, Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16.8.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật về quy hoạch; đồng thời tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Thủ tướng đồng ý tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong  - ảnh 1

Cảnh biển ở Bắc Vân Phong, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ảnh: Nguyễn Chung

Trước đó, ngày 6.12.2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị xem xét dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Bắc Vân Phong và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay, tỉnh đã thực hiện một số thủ tục để triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Bắc Vân Phong. Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình triển khai lập quy hoạch gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định...

Tỉnh cũng nhận thấy, sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, khu vực nam Vân Phong đã có một số dự án đi vào hoạt động và đang xây dựng. Tuy nhiên, một số khu chức năng vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Mặt khác, theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU