thủ tướng chính phủ

Xây dựng trung tâm điện lực LNG có vốn hơn 49.000 tỉ đồng /// Thiện Nhân

Ninh Thuận: Xây dựng trung tâm điện lực LNG Cà Ná

7
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định phê duyệt danh mục Dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW, với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 49.000 tỉ đồng. 

Tin đọc nhiều