Thủ tướng Áo

Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz /// Reuters

Thủ thuật chính trị

0
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội. Điều bi hài ở đây là đảng OVP của ông lại thắng lớn trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu chỉ một ngày trước đó.