thu nhập

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 2 có gần 13 triệu người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 /// Ảnh T.HẰNG

Gần 13 triệu người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

0
Trong quý 2/2021, cả nước có 12,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 (tăng thêm 3,7 triệu người so với 1), bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.