Thu nhập bao nhiêu mới đóng thuế ?

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Người làm công ăn lương có mức thu nhập bao nhiêu mới đóng thuế thu nhập cá nhân khi mức giảm trừ gia cảnh được tăng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng là thắc mắc của nhiều người.

Giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng lên 11 triệu đồng/người/tháng /// NGỌC THẠCH
Giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng lên 11 triệu đồng/người/tháng
NGỌC THẠCH

Số thu thuế TNCN tăng mạnh hằng năm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ thông qua nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/người/tháng hiện nay lên 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc sẽ nâng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên thành 4,4 triệu đồng/người/tháng. Theo tính toán của Bộ Tài chính trước đó, mọi đối tượng sẽ được giảm thuế khi tăng mức giảm trừ gia cảnh, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Từ 1.1.2020 thu nhập trên 11 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Tính đến cuối năm 2019 đã có 28 triệu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tổng số người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công luôn được tăng qua từng năm, từ 103 - 126% giai đoạn 2017 - 2019. Số người phụ thuộc cũng tăng qua từng năm, tương ứng từ 103 - 123% trong giai đoạn này.

Số người nộp thuế ở bậc 1 (có thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng/tháng) chiếm gần một nửa người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công, ở mức 3,057 triệu người; kế đến số lượng nộp thuế bậc 4 (có thu nhập tính thuế từ 18 - 32 triệu đồng/tháng) đứng thứ 2, lên hơn 2,7 triệu người…

Số thu về thuế TNCN từ tiền lương, tiền công liên tục tăng qua các năm như năm 2017 tăng 120% so với năm 2016, năm 2018 tăng 124% so với năm 2017, năm 2019 tăng 108% so với năm 2018. Tổng thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2019 nộp vào ngân sách 79.219 tỉ đồng, tăng hơn 30.000 tỉ đồng so với năm 2016. Mặc dù số lượng người nộp thuế ở bậc 1 đông nhất nhưng số tiền thuế ở mức 6.561 tỉ đồng, bậc 4 đạt 8.526 tỉ đồng. Số lượng người có mức thu nhập ở bậc 7 (có thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng) chỉ 37.602 người nhưng số thuế nộp lên 33.074 tỉ đồng, số thuế nộp bình quân gần 880 triệu đồng mỗi người.

Số thuế phải nộp theo mức thu nhập
Thu nhập bao nhiêu mới đóng thuế ?1

Đvt: Triệu đồng

Thu nhập bao nhiêu không phải nộp thuế ?

Theo quy định hiện nay, người có thu nhập đến 15 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc phải nộp thuế ở mức 120.000 đồng/tháng, chiếm 0,8% thu nhập. Với việc tăng mức giảm trừ gia cảnh mới, người lao động có thu nhập như trên sẽ không còn phải nộp thuế.

Tương tự, với mức thu nhập đến 20 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, người nộp thuế hiện nay đóng 490.000 đồng/tháng, chiếm tương đương 2,5% thu nhập thì theo ngưỡng thuế mới, người này còn nộp thuế số tiền 230.000 đồng/tháng, chiếm 1,2% thu nhập và số thuế giảm hơn 48% số thuế nộp hiện hành. Đối với người có thu nhập 70 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, hiện đóng 11,37 triệu đồng/tháng (chiếm 16,2% thu nhập), số thuế phải nộp theo ngưỡng mới sẽ là 10,53 triệu đồng (chiếm 15% thu nhập), giảm khoảng 7% số thuế phải nộp so với hiện hành…

Theo đề xuất của Chính phủ, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020, do theo quy định hiện hành kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của doanh nghiệp được tính theo năm, từ ngày 1.1. Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng, 3,6 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc thì sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU