Thủ Ngữ

Một phút cho đời đẹp hơn

Một phút cho đời đẹp hơn

0
“Các chấm nổi này thay cho chữ cái, bạn cứ ghép lại là thành chữ”, “Rồi, rờ tay lên các chấm phải không, có lẽ vài lần là sẽ nhớ”...