thủ khoa

Thủ khoa Nguyễn Phú Nghĩa /// Đào Ngọc Thạch

Thủ khoa chia sẻ: Dùng tiếng Anh để học vật lý

0
Thủ khoa Nguyễn Phú Nghĩa chia sẻ: 'Mình dùng tiếng Anh để học vật lý từ lớp 8, 9. Việc này bắt đầu từ việc coi các video, người ta coi nửa tiếng nhưng mình có thể vừa coi vừa tra từ mới nên mất cả ngày...'.