thủ đức

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

20 tuyến đường ở TP.Thủ Đức được đặt tên mới

1
Trong số 20 tuyến đường được đặt tên mới ở TP.Thủ Đức, có nhiều tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm mang tên nhiều danh nhân, nhân vật lịch sử như: Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Trần Bạch Đằng...