Thu 73.200 tỉ đồng từ thuế thu nhập cá nhân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, số thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không ngừng gia tăng, 8 tháng năm 2019 ngân sách đã thu được 73.200 tỉ đồng, bằng 61,8% dự toán.

Thu 73.200 tỉ đồng từ thuế thu nhập cá nhân

Nếu như trước kia, cơ cấu thu ngân sách thuế TNCN chỉ chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn thì nay sắc thuế này đã vươn lên thuộc nhóm có đóng góp nhiều nhất.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến thời điểm 15.8 ước tính đạt 932.100 tỉ đồng, bằng 66% dự toán năm, trong đó thu nội địa 751.800 tỉ đồng, bằng 64,1%. Trong thu nội địa, ngoài thuế TNCN, thu thuế bảo vệ môi trường 34.000 tỉ đồng, bằng 49,3%; thu tiền sử dụng đất 73.600 tỉ đồng, bằng 81,7%...

Theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% dẫn đến chỉ số CPI có thể vượt trên 20% so với thời điểm luật số 26/2012/QH13 có hiệu lực. Do đó, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của luật thuế TNCN cùng với việc rà soát đánh giá tổng kết toàn diện chính sách để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU