thong tin them

Bình ô xy được nhóm tình nguyện vận chuyển đến một trạm y tế /// NVCC

Tổng đài OxyMap tặng 'hơi thở' cho bệnh nhân Covid-19

0
2.580 bình ô xy miễn phí đang có mặt ở 8 quận huyện, sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 đang cách ly tại nhà trong thời gian chờ được xử lý y tế. Đây là hoạt động phi lợi nhuận của một nhóm tình nguyện tại TP.HCM.