Thông tin học phí Trường ĐH Vancouver Island

0

Khóa học/Chương trình học

Học phí

Cử nhân, Văn bằng, Chứng chỉ và các chương trình dự bị học thuật - hướng nghiệp

Nếu học từ 15 tín chỉ trở xuống thì học phí là 6.250 USD/kỳ

Nếu học trên 15 tín chỉ thì học phí cho mỗi tín chỉ vượt quá là 520,83 USD

Chương trình công nghệ kinh doanh và ứng dụng

1.565 USD/tháng

Vận hành thiết bị nặng

1.975 USD/tuần

Khóa hoc Anh văn - ngôn ngữ thứ hai

4.700 USD - 1 kỳ (14 tuần), 2.400 USD - nửa kỳ (7 tuần)

Giáo dục Hợp tác xã

1.565 USD/kỳ

Thạc sĩ xã hội chuyên ngành quản lý hoạt động bền vững

19.500 USD/chương trình

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

- 29.500 USD/chương trình

- 4.850 USD/Cơ sở quản lý (Dự bị MBA)

- 7.815 USD/kỳ (15 tín chỉ)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU