Điều kiện đăng ký Trung tâm Anh ngữ Melbourne

0

Điều kiện đăng ký tại Trung tâm Anh ngữ Melbourne:

1. Thủ tục đăng ký:

- Sinh viên hoàn chỉnh đơn đăng ký.

- Trung tâm anh ngữ Melbourne gửi một lá thư yêu cầu với các thông tin đăng ký của sinh viên và một hợp đồng chấp nhận để sinh viên ký tên vào.

- Sinh viên ký tên và gửi lại hợp đồng cho nhà trường.

- Sau khi Trung tâm Anh ngữ Melbourne nhận được hợp đồng thì sinh viên đóng các khoản phí theo như điều khoản trong hợp đồng.

- Trung tâm Anh ngữ Melbourne sẽ gửi một thư hướng dẫn.

2. Các biện pháp sau được áp dụng để bảo vệ các khoản đóng trước của học sinh:

- Học phí đóng trước khi khóa học bắt đầu sẽ được chuyển vào tài khoản Học sinh của trung tâm Anh Ngữ Melbourne

- Khi học sinh đến nơi, trung tâm Anh ngữ Melbourne sẽ rút tiền từ tài khoản Học sinh đúng theo các điều luật đã đề ra.

- Mọi chi phí, tài khoản trả trước sẽ được định theo những điều kiện nhất thời của trung tâm Anh ngữ Melbourne. Học sinh sẽ không được vào học hoặc buộc phải thôi học cho đến khi các chi phí, tài khoản được chi trả đầy đủ.

- Mọi khoản phí được đảm bảo chính xác vào thời điểm thông báo. Trung tâm Anh ngữ Melbourne có quyền thay đổi các khoản phí vào bất cứ lúc nào.

3. Điều kiện Visa:

- Học sinh phải tham dự tất cả các lớp học và các kỳ kiểm tra, thi cử trong khóa học và phải luôn tuân thủ các điều luật và nội quy hiện hành đặt ra bởi trung tâm.

- Luật visa của Úc yêu cầu học sinh phải hiện diện trong ít nhất 80% thời gian của khóa học để được tiếp tục học tại Úc. Sau khi bị cảnh cáo, học sinh không đạt tiêu chuẩn có mặt tại lớp có thể bị buộc thôi học và báo cáo về sở di trú Úc.

- Học sinh phải báo cáo về trường mọi thay đổi về địa chỉ và số điện thoại tại Úc.

- Trung tâm Anh ngữ Melbourne có thể phải thay đổi các điều kiện nhập học, qua thư thông báo, để chấp hành các điều luật, quy định của nước Úc và tiểu bang Victoria hoặc sự thay đổi của các điều luật, quy định đó.

- Các cam kết giữa người đứng đơn và Trung tâm Anh ngữ được chi phối bởi luật pháp của nước Úc và của tiểu bang Victoria.

- Trong trường hợp y tế khẩn cấp, nếu không thể liên lạc phụ huynh hoặc người giám hộ, Trung Tâm Anh ngữ Melbourne có thẩm quyền tìm kiếm và cung cấp các biện pháp y tế thích hợp.

4. Chính sách hoàn tiền học

Tiền học được hoàn trả như sau:

Bị từ chối Visa: Học phí hoàn trả đầy đủ (ngoại trừ phí đăng ký nhập học) nếu bằng chứng được cung cấp trong vòng 30 ngày từ khi visa bị từ chối.

Hủy bỏ khóa học trước khi lớp học bắt đầu: Học sinh quyết định hủy bỏ khóa học trước khi lớp học bắt đầu được hoàn trả đầy đủ ngoại trừ phí đăng ký và các khoản:

- Phí trả cho người đại diện (nếu có)

- Phí hủy bỏ khóa học trị giá 20% học phí

Thư báo hủy bỏ khóa học phải được viết bằng tay.

Học phí sẽ không được hoàn trả sau khi khóa học bắt đầu.

Phí hoàn trả do lỗi của nhà trường: trong trường hợp khóa học không thể bắt đầu, phí sẽ được hoàn trả đầy đủ (kể cả phí đăng ký). Phí được hoàn trả trong vòng 2 tuần.

Phí đặt chỗ tại nhà ở trọ và phí đưa đón tại phi trường sẽ không được hoàn trả nếu khóa học bị hủy bỏ dưới 2 tuần trước ngày đến nơi.

Học sinh hủy bỏ cam kết sớm với nhà ở trọ vẫn phải trả 10% trên số tiền đã đóng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU