thong tin them

Năm 2020, EVNHCMC đã đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu (Data center) hiện đại, để nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng

Điện lực TP.HCM đã chuyển đổi số thành công như thế nào?

0
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa hoạt động truyền tải, công tác quản lý, kinh doanh và CSKH để mang lại những dịch vụ tiện ích nhất.