Thông qua nhiều tuyên bố về lao động, phát triển nguồn nhân lực tại ASEAN

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 26 và hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 (ALMM+3) lần thứ 11 được tổ chức trực tuyến ngày 28.10.

Thông qua nhiều tuyên bố về lao động, phát triển nguồn nhân lực tại ASEAN

Với chủ đề “Thúc đẩy tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt của người lao động ASEAN trong tương lai việc làm”, hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN đã rà soát các hoạt động thuộc lĩnh vực lao động đã triển khai trong 2 năm qua; đồng thời thảo luận và thông qua tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay; tuyên bố của các bộ trưởng lao động ASEAN về tương lai việc làm: áp dụng công nghệ hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững; tuyên bố ASEAN về thúc đẩy việc làm xanh hướng tới công bằng và tăng trưởng bao trùm; đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư

Các bộ trưởng, trưởng đoàn đánh giá việc xây dựng và thông qua các tuyên bố trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN, tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động. Ngoài ra, những văn kiện này sẽ là cơ sở cho ASEAN nói chung, mỗi quốc gia thành viên ASEAN nói riêng, tham khảo, lồng ghép các hoạt động vào chính sách của mình theo hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, nỗ lực hướng tới một xã hội hòa nhập và công bằng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU