Thông báo Tuyển dụng tại dự án Điện gió Đông Thành 1

0

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Dự án điện gió Đông Thành 1 (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Dự án điện gió Đông Thành 1, cụ thể:

  • Số lượng 46 người, thông tin chi tiết về vị trí công việc, mức lương, điều kiện tuyển dụng, địa điểm và thời gian làm việc xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 - Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 0294. 3854.128 hoặc 0294.3854.237
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22.6.2022.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 - Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
  • Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24.6.2022.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU