Thông báo mời đấu giá

0

1. Chủ tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 7-16, tờ bản đồ số 1C (Sơ đồ nền), diện tích: 255,8 m²(Hai trăm năm mươi lăm phẩy tám mét vuông), 1 hầm, 5 tầng.

- Địa chỉ: 2F Đường số 4 (F) Cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

3. Giá khởi điểm của tài sản: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỉ đồng chẵn).

4. Tiền đặt trước: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỉ năm trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào Tài khoản Công ty trước 17 giờ thứ tư ngày 12.10.2022.

Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

5. Thông tin liên hệ: Anh Tú; Điện thoại: 0916351679 Email: tu.pham@hcm.viconship.com

Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các Tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện tới tham dự.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU