Thông báo Gia hạn chào bán cổ phần

0

Công ty cổ phần (CP) VISACO đã ra thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp cho các đơn vị trong và ngoài công ty. Nay Công ty cổ phần VISACO tiếp tục gia hạn chào bán rộng rãi cho các nhà đầu tư như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán: 91.007 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần = 910.070.000 đồng (Chín trăm mười triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)

- Giá bán tối thiểu chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian bắt đầu từ ngày ra thông báo gia hạn là 25.7.2022 đến hết ngày 30.9.2022.

- Hình thức chào bán: Công khai mọi nhà đầu tư trong và ngoài công ty, ai trả mức giá cao nhất thì bán.

- Hồ sơ đăng ký ghi rõ họ tên, mức giá đăng ký mua, ngày đăng ký sau đó niêm phong và ký mép dán ngoài phong bì gửi theo 2 địa chỉ:

1. Ông Phạm Năng Phong, số nhà 61/33 phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0903484229.

2. Công ty cổ phần VISACO: Khu công nghiệp Lệ Môn, phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, người nhận là ông Lê Hữu Thắng - thư ký HĐQT. Điện thoại: 0352233456

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Năng Phong

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU