Tiết kiệm gần 200 tỉ đồng/năm từ việc giảm 12 đơn vị sự nghiệp

Thanh Niên
UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định sáp nhập Trung tâm giới thiệu việc làm khu công nghiệp (KCN) thuộc Ban Quản lý KCN và chế xuất vào Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH.
Ngày 18.6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định sáp nhập Trung tâm giới thiệu việc làm khu công nghiệp (KCN) thuộc Ban Quản lý KCN và chế xuất vào Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB-XH.
Đây là đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) đầu tiên bị sáp nhập trong năm 2018 theo mục tiêu sắp xếp 49 ĐVSN hoạt động không hiệu quả, chồng chéo, giảm 28 ĐVSN còn 21 ĐVSN trong năm 2018 của TP.Đà Nẵng.
Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều năm qua, Trung tâm giới thiệu việc làm KCN hoạt động không hiệu quả, cho thuê kho xưởng sai mục đích, đơn vị chỉ 11 người nhưng có đến... 5 lãnh đạo đơn vị và các phòng.
Đáng chú ý, theo thống kê của Sở Tài chính, năm 2017 toàn TP.Đà Nẵng đã giảm được 12 đơn vị cho chi thường xuyên, tiết kiệm gần 200 tỉ đồng. Qua thống kê, việc giảm, sáp nhập các đơn vị này đã góp phần giảm chi phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước gần 195 tỉ đồng so với năm 2016.