T.Ư thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng...
Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 6.10, tiếp tục chương trình Hội nghị T.Ư lần thứ 13, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương XIII - Bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết thời gian qua Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương nghiên cứu cập nhật tình hình mới và tiếp thu các ý kiến, đóng góp xác đáng, bước đầu thu nhận được từ đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện.
Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị T.Ư dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và tờ trình, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi so với bản dự thảo đã gửi, đặc biệt là các vấn đề nêu trong các tờ trình.
Liên quan đến các báo cáo KT-XH, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 9 tháng năm 2020, dự báo đến hết năm 2020 và các năm 2021 - 2022; cập nhật điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu và các chính sách, biện pháp chủ yếu, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết tại hội nghị lần này, T.Ư sẽ thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH và Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng để gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa XIV, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, dự kiến vào trung tuần tháng 10 này.

Bế mạc Hội nghị trung ương XIII - Bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU